รัฐบาลฮาร์เปอร์ได้ตัดสินใจชัตเตอร์พิพิธภัณฑ์ Biosphere Museum เมืองมอนทรีอัล

รัฐบาลฮาร์เปอร์ได้ตัดสินใจชัตเตอร์พิพิธภัณฑ์ Biosphere Museum ซึ่งเป็นสถาบันของมอนทรีออลที่ผ่านมา 15 ปีได้ให้ความสนใจกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศของประเทศแคนาดา กิจกรรมทางวัฒนธรรมและการศึกษาที่สำคัญ ๆ จะสิ้นสุดลงในไม่ช้า พนักงานจำนวน 25 คนได้รับผลกระทบ

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *