ความจำเป็นในการอนุรักษ์ชายฝั่งของเราจากการพังทลายและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม

ชายฝั่งเป็นส่วนสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเนื่องจากสามารถพัฒนาเป็นท่าเรือสำหรับกิจกรรมเชิงพาณิชย์หรือเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามเนื่องจากสาเหตุหลายประการแนวชายฝั่งที่มีอยู่ก็หายไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากการสึกกร่อนและปัจจัยอื่น ๆ

การกัดเซาะและพายุเฮอริเคน
การกัดเซาะของทรายเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งเนื่องจากการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ชายฝั่งทะเลกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากการจมลงในอนาคตอันใกล้ เหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาได้เน้นย้ำข้อกังวลเหล่านี้ พายุเฮอริเคนและพายุส่งผลกระทบต่อแนวชายฝั่งรอบโลกด้วยการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตเป็นจำนวนมาก พื้นที่ชายฝั่งหลายแห่งกำลังถูกประเมินว่ามีความอ่อนแอต่อพายุบนพื้นฐานของปัจจัยต่าง ๆ เช่นระดับน้ำคลื่นกระแสน้ำและการไหลของตะกอน

ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีความพยายามหลายอย่างในการปกป้องชายฝั่งและสภาพแวดล้อมโดยรอบ กิจกรรมต่างๆเช่นการสร้างทางเข้าได้ทำให้กระแสน้ำในมหาสมุทรถูกจ่ายอย่างไม่เป็นอันตราย เขื่อนกันคลื่นแนวปะการังและสิ่งกีดขวางที่มนุษย์สร้างขึ้นประสบความสำเร็จในการป้องกันแนวชายฝั่งในกรณีที่กระแสน้ำและกระแสน้ำไหลแรงต่ำ

วิธีการอนุรักษ์
การบำรุงชายหาดช่วยให้ชายหาดได้รับการพัฒนาในสถานที่ที่ชายฝั่งเคลื่อนตัวเข้ามาการถมที่ดินประสบความสำเร็จในส่วนต่าง ๆ ของโลกที่มีวัสดุเช่นทรายหินและก้อนกรวดจมอยู่ในน้ำตื้น พื้นที่ Estuaries ยังได้รับการพัฒนาที่เป็นไปได้เพื่อทำหน้าที่เป็นที่เก็บกักน้ำพายุ โครงสร้างของแม่น้ำในชายฝั่งเช่นล็อคเขื่อนและความหลากหลายในการไหลช่วยในการควบคุมการไหลของน้ำ

การพัฒนาชายฝั่งและปัญหาสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างพื้นฐานชายฝั่งทะเลเช่นพอร์ตรีสอร์ทหรือการตั้งถิ่นฐานต้องได้รับการพัฒนาโดยคำนึงถึงผลกระทบระยะยาว กิจกรรมต่าง ๆ เช่นการขุดและการก่อสร้างแบบจับจดทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อระบบนิเวศน์ทางทะเลที่มีความอ่อนไหวมักจะกลับคืนมาไม่ได้ การพัฒนาริมน้ำใด ๆ จำเป็นต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการวิศวกรรมชายฝั่งต้องให้ความสำคัญกับความเป็นไปได้ของการเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติ มันเกิดขึ้นว่าหลังจากผลกระทบเป็นเพียงข้อบ่งชี้ของมาตรการป้องกันที่จำเป็นต้องใช้ในขณะที่การพัฒนาแนวชายฝั่ง

ในพื้นที่ที่ระบบนิเวศทางทะเลได้รับความเสียหายเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นการฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มและการปลูกพืชผักพื้นเมืองในพื้นที่ได้รับผลในเชิงบวก โรงบำบัดในพื้นที่ชายฝั่งช่วยในการปรับปรุงคุณภาพน้ำและป้องกัน flua และสัตว์ทะเลจากการตกตะกอนของเสียอินทรีย์และสารเคมีที่เป็นพิษเช่นโลหะหนัก

วิศวกรรมยุคใหม่
วันนี้การพัฒนาริมน้ำและชายฝั่งได้กลายเป็นสาขาใหม่ในตัวของมันเองซึ่งรวมถึงงานวิศวกรรมโยธาโยธาชายฝั่งทะเลวิศวกรรมเครื่องกลไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม มันได้เปิดใช้งานการพัฒนาที่ปลอดภัยของการตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐานชายฝั่งทะเลในขณะที่สมดุลความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *