การจัดการการบำรุงรักษา

การจัดการการบำรุงรักษาครอบคลุมและจัดหาโซลูชั่นสำหรับการวางแผนและการควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบำรุงรักษาของโรงงานหรือสถานที่ โดยทั่วไปจะรวมแรงงานและวัสดุและอาจรวมถึงการบริหารจัดการร้านค้าบำรุงรักษา

การจัดการด้านการบำรุงรักษาจะเน้นถึงความสามารถและความชำนาญหลายด้าน เหล่านี้คือการบำรุงรักษายานพาหนะการดำเนินงานร้านค้าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมส่วนการจัดการสินค้าคงคลังส่วนการเปรียบเทียบและในที่สุดกิจกรรมการบำรุงรักษาภายนอก

สมรรถนะแรกมุ่งเน้นการบำรุงรักษายานพาหนะรวมถึงฟังก์ชั่นการบำรุงรักษาเฉพาะการใช้โปรแกรมบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการบริหารโปรแกรมการรับประกันอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้อาจมีผลต่อการจัดการกองเรือทุกด้านรวมถึงการดำเนินงานทางการเงินและปลอดภัยของกองทัพเรือและผลผลิตของผู้ใช้ปลายทาง

ความสามารถที่สองคือการดำเนินงานของร้านค้าซึ่งจะทบทวนการปฏิบัติเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพนักงานระดับพนักงานและการตัดสินใจที่จะ outsource การดำเนินงานของร้านค้า กระบวนการนี้จะประเมินการดำเนินงานเพื่อกำหนดระดับพนักงานที่เหมาะสมและโอกาสการจ้างงานที่ได้เปรียบ

สมรรถนะที่สามประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมให้ความเข้าใจที่ดีขึ้นและจัดการกับปัญหาด้านกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการของฝูงบิน / โรงงานที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนดดังกล่าวไม่เพียง แต่รับประกันสภาพแวดล้อมที่สะอาดและมีสุขภาพดีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความปลอดภัยของพนักงานด้วย

ส่วนการจัดการสินค้าคงคลังระบุความสำคัญของการจัดการวัสดุที่มีประสิทธิภาพ ใช้ชิ้นส่วนที่มีการจัดการอย่างมืออาชีพเพื่อให้ทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นองค์ประกอบที่มีส่วนสำคัญต่อความคืบหน้าในการบำรุงรักษา

หลังจากนั้นส่วนการเปรียบเทียบจะนำเสนอหลักการที่มีคุณค่าสำหรับการดำเนินการบำรุงรักษากองเรือภายใน บริษัท เป็นหน้าที่สำคัญในการรักษาประสิทธิภาพการผลิตและรักษาประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปรียบเทียบความสามารถในการเก็บข้อมูลการเปรียบเทียบและการวิเคราะห์เพื่อกำหนดสถานะและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

และสมรรถนะล่าสุดคือการจ้างทำความเข้าใจและทำความเข้าใจปัจจัยและองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานในการบำรุงรักษากองเรือเดินสมุทร ข้อสรุปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ แต่เป้าหมายสูงสุดคือประสิทธิภาพ

องค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้การจัดการการบำรุงรักษาเป็นกระบวนการของมัน รวมถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการตรวจสอบสภาพ; การวางแผนและการจัดตารางการบำรุงรักษา การวิเคราะห์สาเหตุต้นและการจัดการวัสดุ

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการตรวจสอบสภาพเริ่มจากการสร้างแผนการดำเนินงาน – ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จที่วัดได้สำหรับการตรวจสอบสภาพและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เป้าหมายคือการบรรลุการตรวจสอบสภาพและโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ได้รับการบันทึกไว้ดำเนินการและติดตาม และนี่อาจทำได้ผ่านขั้นตอนการตั้งค่าการดำเนินงานและการวัดผลโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ

การวางแผนการบำรุงรักษาและกำหนดเวลาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรการบำรุงรักษาที่ทำงานได้ดี เพื่อให้การทำงานองค์กรควรดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ผ่านการบำรุงรักษาเชิงป้องกันฐานข้อมูลทางเทคนิคเช่นเอกสารวัสดุประวัติการสั่งงานและแผนงานมาตรฐาน นอกจากนี้ขั้นตอนขั้นสูงยังจำเป็นที่จะต้องนำไปสู่การมุ่งเน้นที่การทำให้กระบวนการวางแผนและตั้งเวลาทำได้ง่ายขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

การวิเคราะห์สาเหตุรากขั้นตอนการจัดการการบำรุงรักษาอื่นหากนำผลการปฏิบัติงานไปใช้อย่างเหมาะสมกับการลดภาระงานของผู้วางแผนการบำรุงรักษา การสั่งซื้อสินค้าทดแทน; การหักล้างของใบขอเสนอซื้อโดยตรงที่จัดเตรียมด้วยตนเอง การกลั่นตัวของสินค้าคงคลังในห้องเก็บของบำรุงรักษาในขณะที่เพิ่มความน่าเชื่อถือ; และการสร้างมาตรการใหม่ในการติดตามความน่าเชื่อถือของโรงงาน

เพื่อให้กระบวนการจัดการบำรุงรักษาเสร็จสมบูรณ์คือการจัดการวัสดุ นี้การตรวจสอบการบำรุงรักษาขององค์กรการศึกษาและเครื่องมือการเปรียบเทียบ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและให้ความรู้แก่องค์กรเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อความน่าเชื่อถือและการบำรุงรักษา และดำเนินการตรวจสอบการบำรุงรักษาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพการบำรุงรักษาของ บริษัท

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของความสัมพันธ์ด้านการบริหารการบำรุงรักษาอย่างมากกับความเข้าใจโดยรวมและความสามารถในการจัดการกับความสามารถหรือความชำนาญที่เกี่ยวข้อง และการคำนวณการประกอบและการปฏิบัติที่เหมาะสมของแต่ละกระบวนการ

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *