flic.kr/p/djYPZS | เทศบาลตำบลเทศบาลเมืองซาคราเมนโต | ในปี 2553 …

flic.kr/p/djYPZS | เทศบาลตำบลเทศบาลเมืองซาคราเมนโต | ในปี พ.ศ. 2553 สำนักงานใหญ่ของ SMUD ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ การออกแบบเริ่มขึ้นที่อาคารสำนักงานใหญ่ของเทศบาลซาคราเมนโตยูทิลิตี้ (SMUD) เมื่อปีพ. ศ. 2501 โดยการก่อสร้างเสร็จสิ้นลงเมื่อปี พ.ศ. 2504 ลูกค้าต้องการสร้างอาคารที่น่าทึ่งและอนุสาวรีย์ด้วยความรอบคอบในเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงการควบคุมแสงอาทิตย์เต็มรูปแบบและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพและระบบทำความร้อน …

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *