& # 39; มนุษย์ / ธรรมชาติ & # 39; "แรงบันดาลใจจากปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเกิดขึ้นใน Ic …

& # 39; มนุษย์ / ธรรมชาติ & # 39; "ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่เกิดขึ้นในไอซ์แลนด์เกี่ยวกับการขายทรัพยากรธรรมชาติให้กับอุตสาหกรรมต่างประเทศและการทำลายล้างนี้ทำให้ภาพเหล่านี้รวมภูมิทัศน์ไอซ์แลนด์เข้ากับร่างกายมนุษย์เพื่อส่งเสริมธรรมชาติให้เป็นส่วนสำคัญของมนุษยชาติแทนที่จะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ เพื่อใช้ประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน " โดย Umit Koseoglu

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *