3 ทางข้อมูล, 8 หน้ากิจกรรมและ 10 activiti โน้ตบุ๊คแบบโต้ตอบ …

3 หัวข้อที่ให้ข้อมูล 8 หน้ากิจกรรมและกิจกรรมโน้ตบุ๊คแบบโต้ตอบ 10 แบบ (7 แบบมีความแตกต่างกันใน 3 ระดับ) เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในยุโรป: ฝนกรดในเยอรมนีมลพิษทางอากาศในสหราชอาณาจักรและภัยพิบัตินิวเคลียร์ใน เชอร์โนบิล, ยูเครน เกรด 5-8 $

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *