ในปรัชญาด้านสิ่งแวดล้อม: จากสิทธิสัตว์สู่นิเวศวิทยาที่รุนแรง, Michael E. Z …

ในปรัชญาด้านสิ่งแวดล้อม: จากสิทธิสัตว์สู่นิเวศวิทยาที่รุนแรง, Michael E. Zimmerman et al. มีการวิเคราะห์ทางปรัชญาหลายประการเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ทางนิเวศวิทยาในปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้ถูกแบ่งออกเป็น 5 ส่วนโดยแต่ละเล่มจะเกี่ยวข้องกับประเด็นทางนิเวศวิทยาโดยเฉพาะและแต่ละคนจะได้รับการแก้ไขและนำเสนอโดยนักเขียนชั้นนำในสาขา

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *