ในการบรรยายเรื่อง TED อันงดงามนี้คริสจอร์แดนอธิบายถึงอิทธิพลของศิลปะอย่างชัดเจน …

ในการบรรยายเรื่อง TED อันงดงามนี้คริสจอร์แดนอธิบายถึงอิทธิพลอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัฒนธรรมโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมและการบริโภคแบบตะวันตก เขากำหนดงานของเขาให้เป็น "การมองเห็นและหันหน้าไปทางความจริงในยุคของเรา" ซึ่งยากต่อการเข้าใจอย่างอื่นเช่นการใช้พลาสติกมากเกินไป

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *