แผนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของผู้บังคับบัญชาไซต์ (SSSTS) ความปลอดภัยของไซต์ไซต์ 2 วันนี้ …

Site Safety Plus (Safety Training Scheme) (SSSTS) Site Safety Plus หลักสูตรสองวันนี้แนะนำ Site Supervisors เพื่อรับผิดชอบด้านกฎหมายด้านสุขภาพความปลอดภัยสวัสดิการและสิ่งแวดล้อม สิ่งสำคัญ SSSTS การทบทวนการเปลี่ยนแปลงผู้สมัครจะต้องเข้ารับการฝึกทบทวนหลักสูตร SSSTS ก่อนที่ใบรับรองที่มีอยู่จะหมดอายุมิเช่นนั้นหลักสูตร SSSTS แบบเต็มจะต้องดำเนินการอีกครั้ง ระยะเวลาผ่อนผันระยะเวลาหกเดือนที่เคยอยู่ในสถานที่นี้จะไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2016 เป็นต้นไป …

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *