เมื่อพูดถึงเรื่องการสื่อสารเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมเราก็มี …

เมื่อพูดถึงเรื่องการสื่อสารเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเราจะมีโอกาสเรียนรู้จากนักจิตวิทยาและผู้ชมเป็นจำนวนมาก พร้อมกับเพื่อนร่วมงาน Zeynep Altinay และ Amy Reynolds เมื่อไม่นานมานี้ฉันเพิ่งได้รับบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร Environmental Communication ซึ่งเราได้ใช้วิกฤตชายฝั่งของลุยเซียนาเป็นกรณีศึกษาสำหรับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม ในการศึกษาของเราเราได้สัมภาษณ์นักสื่อสารและนักจิตวิทยาและได้สำรวจชาวลุยเซียนาเพื่อที่จะ …

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *