เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของบราซิลการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างต่อเนื่อง …

ขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจของบราซิลยังคงดำเนินต่อไปการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจะเร่งตัวขึ้นและการเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องเร่งด่วน เมื่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ AGC Glass Brazil ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อลดภาระในระบบนิเวศโดยรอบ ในปีพ. ศ. 2554 บริษัท ฯ ได้จัดโครงการฟื้นฟูสภาพพืชและสัตว์ป่าที่ บริษัท ฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อสำรวจระบบนิเวศโดยรอบก่อนการก่อสร้าง

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *