เครือข่ายเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของแคนาดา (CNHHE) เป็นห่วง …

เครือข่ายสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประเทศแคนาดา (CNHHE) เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับอากาศน้ำดินอาหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค การเป็นสมาชิกเปิดให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขผู้กำหนดนโยบายของรัฐบาลและบุคคลทั่วไปที่สนใจในการเชื่อมต่อระหว่างสุขภาพและความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *