สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จพระราชดำเนินไปยังผู้สัตย์ซื่อในขณะที่พระองค์เสด็จมาในจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ …

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จมาหาผู้ศรัทธาในขณะที่เขามาถึงจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์เพื่อพบปะกับเหล่า Diocesans โรมันเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2015 ที่นครวาติกันนครวาติกัน พระสังฆราชได้เชิญทุกคนให้ความสนใจกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพระพรแด่พระองค์ในวันอาทิตย์ หนังสือพิมพ์ลายมือที่กำลังจะมาถึงของพระองค์ Laudato Sii & # 39; เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจะเปิดตัวที่วาติกันในวันพฤหัสบดีที่

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *