สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสไม่ใช่พระสันตะปาปาองค์แรกที่จะรับมือกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและไม่ …

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสไม่ใช่พระสังฆราชคนแรกที่จัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและไม่ว่าเขาจะเป็นคนสุดท้าย ข้อเท็จจริงก็คือบทบาทของศาสนจักรได้รับการพิจารณาประเด็นเช่นนี้จากมุมมองของมนุษยชาติเสมอไปเพื่อให้เป็นเข็มทิศคุณธรรมที่กระตุ้นให้ทุกคนทำสิ่งที่ถูกต้องและคิดว่าทางเลือกของพวกเขามีผลกระทบต่อคนยากจนและผู้ที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด . #PopeFrancis #PapalEncyclical #MercyEarth #ClimateChange #LaudatoSii

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *