วันสิ่งแวดล้อมโลก 2013 | มูลนิธิอนุรักษ์สัตว์จำพวกลิง – เราจะช่วยให้ e …

วันสิ่งแวดล้อมโลก 2013 | มูลนิธิอนุรักษ์สัตว์เลื้อยคลาน – เราจะให้อำนาจแก่ทุกคนอย่างไรเยาวชนโดยเฉพาะ? เราจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจได้อย่างไรว่าทุกคนแม้แต่คนเดียวก็สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมได้? เครือข่ายการเล่าเรื่องด้านสิ่งแวดล้อมแนะนำให้แน่ใจว่าเราแจ้งให้เด็กทราบเกี่ยวกับผลกระทบเชิงบวกและความคืบหน้าในการทำงานกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *