วันนี้เวลา 20.30 น. เริ่มเวลาแผ่นดินไหวเพื่อปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม …

วันนี้เวลา 20.30 น. เริ่มใช้งาน EARTH HOUR เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม! เข้าร่วมกับเราและปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง! #sustainable #earthhour #organic #myflame #candles #awareness #environment

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *