ผ่าน 10 บทเรียนและกิจกรรมกว่า 20 แบบที่นักเรียนจะแนะนำ …

ผ่านบทเรียน 10 บทเรียนและกิจกรรมบนมือมากกว่า 20 เรื่องนักเรียนจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับแนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและการมีปฏิสัมพันธ์มากมายภายในเนื้อหา ขณะที่พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนและไม่หมุนเวียนพวกเขาจะเห็นว่าผู้คนใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกของเราอย่างไรและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมากมายในโลกของเราในปัจจุบัน … .

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *