ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องเกียรติยศ – 'American Flowers # 1,' Ken Bower -…

Environmental Issues Honorable Mention – 'American Flowers # 1 ,' Ken Bower – นี่เป็นฐานการทหารของสหรัฐฯที่ถูกทอดทิ้งใน Sermersooq, Greenland Inuits ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เรียกถังน้ำมันเชื้อเพลิงสนิม "ดอกไม้อเมริกัน."

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *