บริสตัลเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ – ความร่วมมือระหว่าง Bristol …

บริสตอลเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีของเมืองสมาร์ท – การทำงานร่วมกันระหว่างสภา Bristol, มหาวิทยาลัยและ NEC (ผู้จัดหาเมืองด้วยเทคโนโลยีล่าสุด) กำลังสร้างศูนย์กลางที่ชื่อ Bristol is Open ประเด็นหลักคือการตรวจสอบว่าข้อมูลขนาดใหญ่สามารถใช้เพื่อแก้ปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรรวมทั้งมลพิษทางอากาศการจราจรติดขัดและการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการหรือผู้สูงอายุ

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *