นี่เป็นแนวคิดที่น่าสนใจสำหรับแคมเปญเพื่อสื่อสารประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เหล่านี้ …

นี่เป็นแนวคิดที่น่ารักสำหรับแคมเปญเพื่อสื่อสารประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ภาพตัดใบไม้ที่ประณีตเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญเพื่อสื่อสารว่าใบไม้ดูดซับ CO2 และถูกสร้างขึ้นโดย Leagas Delaney สำหรับ Plant for the Planet พบใน Colossal

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *