นี่เป็นหน่วยความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยนี้ขึ้นอยู่กับ movi …

นี่เป็นหน่วยความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก หน่วยนี้ขึ้นอยู่กับภาพยนตร์เรื่อง The Lorax แผนหน่วยนี้ประกอบด้วยกิจกรรมข้ามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ฉันจะใช้หน่วยนี้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ Earth Day

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *