ธรรมชาติของสิ่งต่างๆกับ David Suzuki) เป็นซีรีส์ทางโทรทัศน์ของแคนาดาจากเอกสาร …

ธรรมชาติของสิ่งต่างๆกับเดวิดซูซูกิ) เป็นรายการสารคดีทางโทรทัศน์ของประเทศแคนาดา มันออกมาในซีบีซีโทรทัศน์เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2503 หลายโปรแกรมธรรมชาติของเอกสารและผลที่มนุษย์มีอยู่ในนั้น โปรแกรมนี้เป็นหนึ่งในโครงการแรกที่สำรวจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการบันทึกข้อมูลอย่างชัดเจน …… นี่คือและยังคงเป็นวิทยาศาสตร์และธรรมชาติที่ดีที่สุดที่มีอยู่

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *