การสำรวจตุลาคม 2012 ของพระสงฆ์โปรเตสแตนต์ & # 39; มุมมองด้านสิ่งแวดล้อม …

การสำรวจตุลาคม 2012 ของศิษยาภิบาลโปรเตสแตนต์ & # 39; มุมมองของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นว่าผู้นับถือนิกายโปรเตสแตนต์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้อาวุโสและศิษยาภิบาลของตนเองเห็นด้วยตัวเองว่าพรรคเดโมแครตมีแนวโน้มที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเมื่อเทียบกับน้องรีพับลิกันและคู่สัญญาในภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *