Microsoft จ่ายเงิน 50 ล้านเหรียญในโครงการ AI for Earth || ไมโครซอฟท์ inve …

ไมโครซอฟท์มุ่งมั่นให้โครงการ AI for Earth มูลค่า 50 ล้านเหรียญ ไมโครซอฟท์ลงทุน 50 ล้านดอลลาร์ในโครงการ AI for Earth เป็นส่วนหนึ่งของแผนสามขั้นตอนและแผนงาน 5 ปีของ บริษัท ซึ่งจะทำให้นักวิจัยศึกษาปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อโลกนี้ www.neowin.net / …

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *