ให้นักเรียนคิดถึงประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เกิดอะไรขึ้นในเทศกาลอีสเตอร์ …

ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งที่เกิดขึ้นบนเกาะอีสเตอร์แสดงให้เห็นถึงกรณีศึกษาที่ดีซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆที่ทำให้เกิดภัยพิบัติแก่เราในขณะนี้ บทความนี้มีคำถามและการอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับประกายไฟเป็นวิธีที่ดีในการทำให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *