โครงการ Ashore Washed เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรในชุมชนที่มี m …

โครงการ Ashore Washed เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกำไรชุมชนซึ่งมีภารกิจในการให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับเศษซากและมลภาวะทางทะเลผ่านทางศิลปะ Washore Ashore เป็นโครงการของ The Artula Institute for Arts & Environmental Education ซึ่งมีภารกิจคือการให้โอกาสในการแสดงและสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะ washedashore.org / …

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *