เราไม่สามารถปกป้องสภาพแวดล้อม # อย่างแท้จริงเว้นแต่เราจะแก้ไขปัญหาความยุติธรรมทางสังคม …

เราไม่สามารถปกป้อง # environment อย่างจริงจังได้เว้นแต่เราจะแก้ไขปัญหาความยุติธรรมทางสังคมด้วยเช่นกัน: #socialjustice #Equality

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *