เด็กวัย 8-12 ปีจะรักกิจกรรมและการทดลองที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้ถึง 22 กิจกรรม …

เด็กวัย 8-12 ปีจะรักกิจกรรมและการทดลองที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้ 22 กิจกรรมที่เน้นการผลิตและการเล่นกับพลังงานทดแทน โครงการหลากหลายตั้งแต่เรื่องง่ายและรวดเร็วเช่น Plate Wind-Maker ไปจนถึงความตื่นเต้นอย่างมากเช่น Pedal Power ซึ่งเด็ก ๆ ใช้จักรยานในการชาร์จแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ แต่ละกิจกรรมจะสอนเด็กเกี่ยวกับพลังงานทดแทนและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มีขนาดใหญ่ การศึกษาไม่ได้รับความสนุกสนานมากกว่านี้! Softback, 224 หน้า, อายุ 8-12 ปี

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *