หลังจากที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการค้าแบบอนุกรม Jim Van Eerden ร่วมก่อตั้ง …

หลังจากประสบความสำเร็จในอาชีพการค้าแบบอนุกรม Jim Van Eerden ร่วมก่อตั้ง Sevenly ในปี 2011 โดยมีภารกิจในการนำคนรุ่นสู่ความเอื้ออาทร แรงบันดาลใจจากความเชื่อที่ว่าคนสำคัญเขาสร้างแบรนด์ที่ใช้ประโยชน์จากศิลปะเพื่อเชื่อมโยงผู้บริโภคกับประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *