หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 9 บทมุ่งเน้นไปที่การป้องกันโรคโคนม …

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยบทที่ 9 เน้นการป้องกันโรคโคนมในระดับฝูง หัวข้อที่กล่าวถึง ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพฝูงโคนมการอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงสุขภาพฝูงการเลี้ยงลูกใหม่และการแทนที่โคการจัดการการสืบพันธุ์ของฝูงการควบคุมโรคเต้านมและการเพิ่มคุณภาพน้ำการควบคุมความอ่อนแอการควบคุมโรคติดเชื้อการจัดการด้านโภชนาการของสุขภาพฝูงและการเลี้ยงโคนมอาหาร ความปลอดภัยและประเด็นสิ่งแวดล้อม

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *