สร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อน …

สร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะที่ส่งเสริมให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อน ช่วยให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเลือกอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยโดยการเล่นบทบาทในการประชุมเมือง

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *