สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเข้ามาในจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์เพื่อพบกับโรมัน Dioc …

พระสันตะปาปาฟรานซิสมาถึงจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์เพื่อพบกับ Diocesans โรมันในวันที่ 14 มิถุนายน 2015 ในนครวาติกันวาติกัน พระสังฆราชได้เชิญทุกคนให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในพระพรแด่พระองค์ในวันอาทิตย์ หนังสือพิมพ์ลายมือที่กำลังจะมาถึงของพระองค์ Laudato Sii & # 39; เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจะเปิดตัวที่วาติกันในวันพฤหัสบดีที่

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *