สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารแห่งสวีเดนเข้าเยี่ยมชมศูนย์ความยืดหยุ่นในการต่อต้านการสต็อกโฮล์ม (SRC)

มงกุฎเจ้าฟ้าวิคตอเรียแห่งสวีเดนเข้าเยี่ยมชม Stockholm Resilience Center (SRC) เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยในปัจจุบันเกี่ยวกับปัญหาน้ำในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ Stockholm Resilience Center (SRC) เป็นสถาบันวิจัยอิสระที่ไม่หวังผลกำไรที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *