ยุติวัฒนธรรมเรื่องความรุนแรงทางเพศในกัวเตมาลา: แม้จะมีการปรับปรุง …

การยุติความรุนแรงในการใช้ความรุนแรงทางเพศในกัวเตมาลา: แม้จะมีการปรับปรุงกฎหมายในการลงโทษความรุนแรงต่อสตรี (VAW) และการรับรู้เกี่ยวกับปัญหานี้มากขึ้นการต่อสู้ครั้งใหญ่ครั้งต่อไปก็คือการป้องกัน ไม่เพียงพอที่จะเพียงแค่ลงโทษผู้ที่กระทำผิดเราต้องยุติวัฒนธรรมโลกที่ปกติจะสร้างความรุนแรงขึ้นตามเพศและลดความทุกข์ยากที่เกิดขึ้น

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *