ฟรังโกจิบูตี! โครงการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน …

ฟรังโกจิบูตี! โครงการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนชมรมสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อให้เกิดความเพียงพอในการจัดโต๊ะกลมสร้างสถานรับเลี้ยงเด็กของโรงเรียนดำเนินกิจกรรมแบบ door-to-door หรือการทัศนศึกษาและตระหนักถึงการคุ้มครองธรรมชาติตลอดจนการผลิตสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม . #Djibouti #DjiboutiFrancolin #Environemental #EducationProgramme วิดีโอมารยาท: #DjiboutiNatureA youtu.be/paKFD2GwBxU

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *