พบกับคณะ: Emese Hadnagy, Ph.D. นอกเหนือจากการเป็นผู้ประสานงานโครงการ …

พบคณะของเรา: Emese Hadnagy, Ph.D. นอกเหนือจากการเป็นผู้ประสานงานโครงการของ M.S ออนไลน์แล้ว ในหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมดร. Hadnagy สอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาสาขาทรัพยากรน้ำและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ดร. Hadnagy มีประสบการณ์ 15 ปีในด้านทรัพยากรน้ำและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการวิจัยในปัจจุบันของเธอมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีการบำบัดทางเคมีที่เป็นนวัตกรรมและเกี่ยวกับประเด็นคุณภาพน้ำผิวดิน #SuccessStartsHere #UNewHavenGrad

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *