ผู้หญิงคนหนึ่งได้จัดเรียงขวดพลาสติกที่ใช้แล้วที่ศูนย์รีไซเคิลในเมืองมุมไบวันอังคารจู …

ผู้หญิงคนหนึ่งได้จัดเรียงขวดพลาสติกที่ใช้แล้วที่ศูนย์รีไซเคิลในมุมไบวันอังคาร 5 มิถุนายน 2555 วันสิ่งแวดล้อมโลกได้รับการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสหประชาชาติเพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ทั่วโลกเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม [Credit : Rajanish Kakade/Associated Press]

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *