ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งที่เราเผชิญอยู่คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ …

ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งที่เราเผชิญอยู่คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาเหตุนี้คืออะไร? เราจะช่วยหยุดมันได้อย่างไร? งานนำเสนอนี้ตอบคำถามเหล่านี้ #environment #climatechange #globalwarming

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *