ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดในโลกคืออะไร? ในตำแหน่งนี้และเหตุผล st …

อะไรคือประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุด? ในระดับนี้และเหตุผลนักเรียนจะพิจารณาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กล่าวถึงบ่อยครั้งในโลก พวกเขาจัดอันดับเหล่านี้ตามที่พวกเขาคิดว่าจะรุนแรงที่สุดในโลกวันนี้ คำถามนี้ออกแบบมาเพื่อไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง นักเรียนต้องคิดอย่างจริงจังและให้เหตุผลสำหรับการจัดอันดับของพวกเขา คุณลักษณะเชิงโต้ตอบช่วยให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบการจัดอันดับกับผู้อื่นและค่าเฉลี่ยของชั้นเรียนได้

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *