ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อ Minna ดังนั้นฉลากของเธอจึงสามารถทำได้ดีที่สุด …

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อมินนาและด้วยเหตุนี้ฉลากของเธอจึงสามารถอธิบายได้ว่าเป็น Eco Luxe แต่ละชิ้นถูกประดับประดาด้วยมือและทำจากสิ่งทอที่ยั่งยืนอินทรีย์รีไซเคิลและผลิตในประเทศ ฉลากของเธอได้อธิบายสั้น ๆ ว่าแฟชั่นจริยธรรมควรเป็นอย่างไร ใช้เทคนิคการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการผลิตในท้องถิ่นและเทคนิคการตัดเศษวัสดุที่เป็นศูนย์ซึ่งใช้สำหรับเสื้อผ้าทุกประเภท

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *