ประมาณการอนุรักษ์คือดีกว่าร้อยชนิดต่อวันจะ exti …

การคาดการณ์แบบอนุรักษ์นิยมคือมากกว่าร้อยชนิดต่อวันจะสูญพันธุ์ การทำลายความหลากหลายทางชีวภาพของโลกของเราจะเป็นสิ่งที่คนในอนาคตจะให้อภัยเราอย่างน้อย อะไรที่พวกเราสามารถทำได้? การเริ่มต้นที่ดีคือการปิดการค้าสัตว์ป่าในระดับโลกเพื่อปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยที่เหลืออยู่ทั้งหมดจากป่าฝนสู่ทะเลไปจนถึงทะเลที่ไม่มีการหยั่งรู้และเริ่มฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำโดยการกำจัดเขื่อนและป้องกันพืชน้ำและแม่น้ำ

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *