นี่เป็นงานนำเสนอของ Microsoft Power Point ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาในปัจจุบัน …

นี่คืองานนำเสนอ Power Point ของ Microsoft ซึ่งครอบคลุมปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันซึ่ง ได้แก่ การเจาะลึกนอกชายฝั่งการละลายน้ำแข็งขั้วโลกและแหล่งพลังงานใหม่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนคิดว่ามุมมองของพวกเขาใช้การพัฒนาการเก็บรักษาและการอนุรักษ์อย่างไร ข้อตกลงที่รวมอยู่ในงานนำเสนอนี้: ทรัพยากรทดแทนทรัพยากรที่ไม่สามารถหมุนเวียนการเติบโตของประชากรการลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมการพัฒนาวิทยาศาสตร์การอนุรักษ์การอนุรักษ์

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *