นายแซนเดอร์จะหยุดพักจากการรณรงค์ก่อนที่นิวยอร์กหลักไปที่ …

นาย แซนเดอร์จะหยุดพักจากการรณรงค์หาเสียงในนิวยอร์กก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมในกรุงโรมซึ่งเป็นเจ้าภาพโดยสถาบันการศึกษาสังฆราชเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม "แต่หลายชั่วโมงต่อมาพระคุณเจ้า Marcelo Sanchez Sorondo เจ้าหน้าที่อาวุโสของสมเด็จพระสันตะปาปาและอธิการบดีของสถาบันปฏิเสธว่านายแซนเดอร์ได้เชิญตัวเองเข้าร่วมการแข่งขันเขากล่าวกับรอยเตอร์ว่าเป็นความคิดของเขาที่จะเชิญชวนสมาชิกวุฒิสภา"

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *