นักเรียนของโรงเรียนมัธยม Ahilya Devi เข้าชมนิทรรศการวันนี้ Archana Mo …

นักเรียนของโรงเรียน Ahilya Devi เยี่ยมชมนิทรรศการในวันนี้ Archana More หัวหน้าแผนกวิทยาศาสตร์กล่าวว่า "เราดำเนิน Eco Club ที่โรงเรียนเพื่อทำให้นักเรียนตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและนี่คือ Vidya Saptah ของเราด้วยเรานำนักเรียนที่นี่มาแสดงผลของมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม " Shubhada Rajguru หัวของ Eco Club มาพร้อมกับนักเรียน www.bonsainamaste … #AgricultureGround #BonsaiNamaste #BonsaiExhibition #BonsaiConvention #BonsaiIn

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *