นักวิชาการชาวพื้นเมืองนักวิทยาศาสตร์ที่มีความยั่งยืนและผู้นำเผ่ารวมตัวกันใน Te …

นักวิชาการพื้นเมืองนักวิทยาศาสตร์ที่ยั่งยืนและผู้นำเผ่ารวมตัวกันในเมืองเทมพีเมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคมเพื่อหารือและอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของชนเผ่าพื้นเมืองในระหว่างการประชุม ASU เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศ: ความหมายต่ออนาคตของชนเผ่าพื้นเมืองและชนพื้นเมือง ”

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *