ดัชนีผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index – EPI) คือการจัดอันดับอย่างน้อย 2 ปีของประเทศที่ดี …

ดัชนีชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index – EPI) คือการจัดลำดับความสำคัญของประเทศที่ดำเนินการในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญสูง รายงานนี้มีฉบับ 2014

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *