จะได้เรียนรู้ว่าเรามีชีวิตอยู่ในยุค Anthropocene มนุษย์เป็น envir เหนือกว่า …

จะได้เรียนรู้ว่าเรากำลังมีชีวิตอยู่ในยุค Anthropocene มนุษย์เป็นพลังทางสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลเหนือโลก ความเป็นไปได้ที่น่าอัศจรรย์เช่นเทคโนโลยีอัจฉริยะความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้นในการดำเนินชีวิตแบบอื่นกำลังแพร่หลายไปทั่วโลก บทที่ใช้วัตถุในชีวิตประจำวัน – เสื้อยืด, วิดีโอเกม, จักรยาน – ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นแผ่นรองสำหรับเจาะลึกข้อมูลและข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ข้อความโดยรวมเวลาของวิกฤตนี้แทนสามารถมองเห็นเป็นเวลาของโอกาสที่ดี!

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *