คนในอนาคตจะไม่ถามเราว่าคุณมีพรรคการเมืองอะไรบ้าง …

คนรุ่นต่อ ๆ ไปจะไม่ถามเราว่าคุณเข้าพรรคการเมืองอะไรพวกเขาจะถามว่าคุณทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อคุณรู้ว่าธารน้ำแข็งกำลังละลาย

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *