คนบังคลาเทศทำงานที่โรงงานโลหะในวันสิ่งแวดล้อมโลกในกรุงธากา, Ba …

ชายชาวบังคลาเทศทำงานที่โรงงานผลิตโลหะในวันสิ่งแวดล้อมโลกในกรุงธากาประเทศบังกลาเทศ วันสิ่งแวดล้อมโลกจัดขึ้นทุกๆปีในวันที่ 5 มิถุนายนโดยองค์การสหประชาชาติเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักทั่วโลกเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม อักษรศาสตรมหาบัณฑิต Ahad / AP

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *