กิจกรรมที่สมบูรณ์แบบเพื่อไปพร้อมกับหน่วยสิ่งแวดล้อม! ฉันดำเนินการอย่างไร …

กิจกรรมที่สมบูรณ์แบบเพื่อไปพร้อมกับหน่วยสิ่งแวดล้อม! ฉันใช้ทรัพยากรนี้อย่างไร: ในห้ากลุ่มแต่ละกลุ่มกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องชีววิทยาของพวกเขาหลังจากทำวิจัยจากหนังสือเว็บไซต์และวิดีโอต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ละกลุ่มได้เฝ้าดูวิดีโอจาก PBS Kids EEWorld ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับแต่ละชีววิทยา

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *